بورسیه دکتری آلمان

بورسیه دکتری موسسه بیولوژی مولکولوی در آلمان

موسسه بیولوژی مولکولی در آلمان تعدادی بورسیه تحصیلی دکتری ارائه می‌دهد. مهلت ارسال درخواست و مدارک تا ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ تعیین شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.

نقل از رایتمن

مطالب مرتبط

بورسیه دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه اسلو در نروژ

بورسیه دکتری علوم انسانی و اجتماعی در بنیاد ترودو پیر الیوت واقع در کانادا

کمک هزینه آموزشی پژوهش‌های سرطان در فرانسه

دیدگاه‌تان را بنویسید: