بورسیه نروژ

بورسیه دکتری دانشگاه اسلو در نروژ

گروه موسیقی شناسی دانشگاه اسلو در نروژ بورسیه تحصیلی دکتری در زمینه میکروریتم ارائه می‌دهد. علاقه‌مندان فرصت دارند تا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ درخواست و مدارکشان را بفرستند. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.

شایستگی‌ها و الزامات

  • داشتن مدرک کارشناسی ارشد در موسیقی شناسی، موسیقی شناسی تطبیقی، تئوری موسیقی، موسیقی شناخت / روانشناسی، و یا زمینه های مشابه
  • داشتن علاقه و انگیزه کافی

اخبار مرتبط

بورس تحصیلی زیست‌شناسی توسعه گیاهی کپنهاگ – ۱۵ نوامبر

پسا دکتری معاونت وزارت بهداشت، تحقیقات و فناوری– ۱۵ آذر – ۵ دسامبر

۱۴ بورس تحصیلی دانشگاه ملی استرالیا– ۱۵ دسامبر

پسا دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز -۱ آذر- ۲۱ نوامبر

بورس تحصیلی دکتری موسسه ماکس پلانک –  ۱۵ نوامبر

اخبار بورسیه

دیدگاه‌تان را بنویسید: