بلنی فنگ

بلنی فنگ‌ها به خوبی از سم بدون دردشان استفاده می‌کنند – با تاریخی عجیب

دندان‌های نیش در یک ماهی به اندازه کافی عجیب و غریب است، اما عجیب‌تر این است که چگونه یک گروه نیش دار – بلنی ماهی- در مقابل شکارچیان از خود دفاع می‌کنند. یک مطالعه جدید نشان داد زمانی که سم آنها روی موش‌ امتحان شد بر خلاف نیش مشقت بار اغلب ماهی‌های سمی دیگر، نیش آنها دردناک نبود. در عوض زهر بلنی موجب می‌شود ۴۰ درصد فشار خون کاهش بیابد، که در دنیا وحش ممکن است سرعت یک شکارچی (مانند ماهی هامور) را به اندازه کافی کم کند که این بلنی‌های کوچک را قادر فرار بسازد. حتی جالب‌تر چگونگی به دست آمدن این سم عجیب (سمی که از بلوک‌های سازنده سم عقرب و مخرط حلزون تشکیل شده است) می‌باشد. زمانی که دانشمندان با استفاده از دی.ان.ای ۱۱ گونه درخت خانواده بلنی را ساختند، آنها دیگر شگفتی را کشف کردند: برخلاف بیشتر حیوانات سمی که سمشان قبل از ابزار تزریق تکامل یافته است، بلنی ماهی‌ها سوزن‌هایشان قبل از سمشان تکامل یافته است. این پژهشگران امروز در ژورنال بیولوژی کنونی گزارش دادند. بعد آنکه آنها دندان‌های نیش متمایزشان را توسعه دادند یک شاخه غدد سم در آنها تکامل می‌یابد و این دندان‌ها تبدیل به ابزار تزریق سم می‌شوند. نتیجه اینکه این احتمالا تنها نیش سمی در قلمرو پادشاهی حیوانات است که برای دفاع به جای به دست آوردن غذا تکامل یافته است.

دیدگاه‌تان را بنویسید: