باز شروع

بیشتر نمی‌خوام سر و کله با وردپرس بزنم

باید برای پایان نامه خودم را آماده کنم.

من نیاز به یک کد اجرایی دارم.

آری یک کد اجرایی از الگوریتم ترکیبی بهینه‌سازی ازدحام ذرات و الگوریتم خوشه بندی کا-مینز

برای این کار باید کد‌های اجرایی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات که در متلب برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم استفاده شده‌اند را پیدا کنم. و همین طور کدهای اجرایی الگوریتم خوشه‌بندی کا-مینز

کمی دلم گرفته، اما باید شروع کنم.

الهی به امید تو

دیدگاه‌تان را بنویسید: