ای.بی.یو.سی توسط پی.اس.اُ

مشکل مصرف انرژی نامتعادل موجب مشکلات در روابط چند جهشه شده است. نودهای قرار گرفته در نزدیکی بیس‌استیشن مسئول تحویل داده‌ها خود و به علاوه داده‌های دیگر نودها به بیس استیشن است. این گردش ترافیکی سنگین موجب مشکل مصرف انرژی می‌شود. نودهای حیاتی با تهدید در اولویت بودن مصرف زیاد قرار می‌گیرند و در نهایت اول از همه می‌میرند. این اختلاف شبکه به عنوان مشکل هات‌اسپات شناسایی شده است.

برای دور شدن از این مشکل و تضمین اینکه موجب احتمالات بیشتر و افزایش پیچیدگی نمی‌شود ، چاره‌هایی باید در خصوص مسئله مدیریت انرژی دیده شود. بنابراین الگوریتم خوشه‌بندی منحصر به فرد متوازن شده انرژی (ای.بی.یو.سی) از خوشه‌بندی منحصر به فرد و روتینگ چند جهشه خود آگاه برای افزایش زمان عمر شبکه و دور شدن از مصرف انرژی نامتوازن در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کار گرفته شده است. الگوریتم ای.بی.یو.سی از الگوریتم پی.اس.اُ استاندارد برای انتخاب گروه بهینه‌ای از حسگرها به عنوان سرخوشه استفاده می‌کند، و همچنین از پارامترهای بهینه‌سازی شده برای تابع هزینه جهت تشکیل خوشه‌هایی با هدف دور شدن از مصرف انرژی نامتعادل استفاده می‌کند.

روش پی.اس.اُ روش محاسباتی است که یک مسئله را به وسیله جمعیتی از راه‌حل‌های نماینده بهینه می‌کند. تابع هزینه استفاده شده در پی.اس.اُ در الگوریتم ای.بی.یو.سی نه تنها به تشکیل خوشه‌های کوچکتر نزدیک به بی.اس کمک می کند. بلکه کارایی انرژی روی شبکه‌ را بهینه کرده و فاصله میان خوشه‌ها (فاصله میان سرخوشه‌ها)  را کمینه می‌کند.

برای انتخاب ک سرخوشه برتر در میان همه نماینده‌ها و افراز شبکه به این خوشه‌ها، بی‌اس الگوریتم پی.اس.اُ را که از تابع هزینه استفاده می‌کند را اجرا می‌کند ۱، کا تا از بهترین سرخوشه‌ها مبتنی بر تابع هزینه کمینه با هدف کمینه کردن فاصله بین خوشه‌ای میان سرخوشه‌ها و نودهایشان  انتخاب شده و به وسیله معادله ۲ محاسبه می‌شوند. و کمیت بهینه‌سازی کارایی شبکه به وسیله معادله ۳ محاسبه شده ، و با استفاده از معادله ۴ خوشه‌های کوچکتر نزدیک به بی.اس تشکیل می‌گردند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: