ای.بی.یو.سی توسط آی.پی.اس.اُ برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

الگوریتم ای.بی.اس.اُ می‌تواند مشکل هات‌اسپات را حل بکند، اما از مشکلات پی.اس.اُ استاندارد رنج می‌برد. هدف از نشان دادن الگوریتم پی. اساُ بهبود یافته در ای.بی.یو.سی رهایی از مشکلات پی.اس.اُ سنتی است. الگوریتم ای.بی.یو.سی مبتنی بر رندها است و هر رند دو فاز دارد: فاز ست‌آپ و استیدی-استیت. در فاز ست‌آپ همه نودها اطلاعاتشان را برای بی.اس می‌فرستند و بی.‌اس الگوریتم آی.پی.اس.اُ را برای یافتن بهترین نماینده‌ها برای سرخوشه‌ها اجرا می‌کند. تابع هزنیه یکسانی مانند آنچه که در پی.اس.اُ سنتی استفاده شده در پی.اس.اُ بهبود یافته به کار می‌رود که جهت دور شدن از مشکلات هات‌اسپات است. زمانی که بی. اس بهترین سرخوشه‌ها در میان کاندیدا یافت، یک پیام را به همه نودها برودکست (انتشار) می‌کند، این پیام حاوی اطلاعاتی در مورد سرخوشه‌ها است. در فاز ست‌آپ خوشه‌ها از سرخوشه‌ها انتخاب می‌شوند. در فاز استیدی-استیت هر سرخوشه یک زمانبند تی.دی.ام.ای برای دور شدن از تصادم داده در میان اعضایش اجرا می‌کند، سپس هر عضو داده‌اش را مبتنی بر زمانبند دریافت کرده به سرخوشه‌اش می‌فرستد، سرخوشه‌ها از طریق سرخوشه‌ها همسایه داده‌های آمیخته شده را بیس.‌استیشن می‌فرستند. مسیریابی چند جهشه میان خوشه‌ای که در این الگوریتم استفاده می‌شود مانند قبل است.

دیدگاه‌تان را بنویسید: