هشت پا

این هشت پای درون اعماق دریا معتاد به چتر دریایی است

چتر دریایی می‌تواند حصاری برای ساحل‌پیماها و تهدیدی برای ماهیگیری‌ها باشد، اما برای بعضی از گونه‌های اقیانوس‌پیما آنها وعده غذایی هستند. اگر چه چتر دریایی غالبا حباب‌های ژلاتین کم کالری -مثل ژله منهای شکر- هستند دانشمندان شکارچیان بیشتر و بیشتری از هنکاس‌های خون آشام (ماهی مرکب) گرفته تا ماهی تن که این جانواران حساس مو را می‌خورند کشف کرده‌اند. اکنون دانشمندان غول اعماق دریا هشت پا آتلانتیک هالیفرون را به لیست دوست داران ژلاتین اضافه کرده‌اند. در مورد شبکه غذایی اعماق دریا دانسته‌ها کم است، همچنان که پژوهشگران با استفاده از زیردریایی مدیریت از راه دور در ۲۰۱۳ شگفت زده شده بودند زمانی که آنها سه موجود اسرار آمیز در اعماق کالیفرنیا و هاوایی خال دار کرده بودند که چتر دریایی را به آغوش کشیده بودند. اندام‌های تناسلی و دست‌های ژلاتینی آنها که حاوی بیشترین مواد مغذی بود از دست رفته بود، که نشان می‌داد آنها بلعیده شده‌اند. و چون این هشت پاها چتر دریایی را در پشت نگه داشته بودند، دانشمندان فکر می‌کنند که ممکن است آنها از ریشه‌های نیش‌دار سوزنده‌یشان برای به دست آوردن غذا استفاده می‌کنند، ترفندی که حداقل توسط دو نوع هشت پای (دول) دیگر به کار می‌رود. با بازگشت به خشکی، این دانشمندان سفری به موزه جانورشناسی هامبورگ در آلمان برای بررسی محتوای معده ۵ هالیفرون  رفتند. یافته‌هایی تایید کرد که دول‌های (هشت پا) ۴ متری چتر دریایی خورده‌اند. و چون هالیفرون‌ها توسط ماهی‌ بزرگ‌تر چون کوسه آبی، و حتی نهنگ‌های اسپرم خورده می‌شوند، چتر دریایی بخش مهمی از شبکه غذایی اقیانوس‌ها است.

دیدگاه‌تان را بنویسید: