مارمولک

مارمولک فلس داری که برای فرار از شکارچیان پوستش را می‌اندازد

وقتی در دست یک شکارچی گیر افتادید چی کار می‌کنید؟ بسیاری از مارمولک‌ها با انداختن دمشان فرار می‌کنند. اما گونه جدیدی از مارمولک‌ها (عکس بالا سمت چپ) از ترفند دیگری برای فرار استفاده می‌کنند. این مارمولک زمانی که در دست شکارچیان گرفتار شد به قدری تکه‌های پوست و فلس‌های بدنش را می‌ریزد که پوست و استخوان می‌شود. شاید بتوان این گونه توصیفش کرد یک سینه مرغ بی پوست از یک جاندار فلس دار.

مگاپلیپس گکولپیس (نام یونانی مارمولک‌های مقیاس‌های بسیار بزرگ) نام یک نوع مارمولک مقیاس ماهی است. این مارمولک‌ها به صورت گروهی از مارمولک‌های شبانه‌ که تنها در مادگاسکار و حوالی جزیره کومور یافت می‌شوند، مقیاس بزرگ هستند و روی هم رفته می‌توان گفت مانند ماهی هستند.

این نوع مارمولک جدید تنها در ذخیره‌گاه طبیعی کوچکی در شمال ماداگاسکار یافت می‌شود. در کنار راحت پوست انداختن مقیاس آنها بزرگترین نوع مارمولک است. بزرگترین اندازه بیش از ۸ درصد طول بدن این موجود است. پژوهشگران امروز آنلاین در PeerJ  گزارش دادند.

سلول‌های ویژه‌ای در زیر بافت‌ها وجود دارد که به پوست زیرین متصل است. (ناحیه سفید رنگ نازکی در روی پوست زیرین – عکس بالا سمت راست) این سلول‌های ویژه در طی تنها چند هفته کل پوست و فلس‌ها را دوباره با همان مقیاس قبلی بازسازی می‌کند. همه این کارها بدون کوچکترین شکافی انجام می‌شود ترفندی که پزشکان می‌توانند با آن به بیماران سوختگی و قربانیان سرطان پوست کمک کنند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: