لبخند

این آواتار می‌تواند کمکتان کند تا لبخندتان را کامل کنید

داری دنبال لبخند کامل برای تحت تاثیر قرار دادن دوستان و همکارنت می‌گردی؟ یک برنامه کامپیوتری جدید می‌تواند کمکت کند. در یک مطالعه جدید، پژوهشگران آواتار (نماد تصویری) انسان واقعی را ایجاد کرده و در ده‌ها روش مختلف روی آنها لبخند ایجاد کرده و جلوی داوطلبان قرار دادند. به نظر می‌رسد یک لبخندی که از بقیه موفق‌تر باشد وجود ندارد، اما لبخند‌هایی هستند که در یک محدوده بهینه قرار دارند، این تیم امروز در PLOS ONE گزارش داد. برای مثال، داوطلبان لبخند‌های کمی نامتقارن را جذاب‌تر از موارد کاملا متقارن یافتند، و لبخند‌های عریضی که در آن تعداد کمی از دندان‌ها نمایان بود موفق‌تر  از لبخندهای عریضی بودند که در آنها تعداد بیشتر دندان‌ها نمایان بود. پژوهشگران انتظار داشتند داوطلبان لبخندهای بیشتر را به عنوان شخص شادتر، و لبخندهای کوچک و منحصر به فرد را به عنوان تحقیر ببینند. این یافته می‌تواند به پزشکان را در برگرداند لبخندهای موفق‌تر روی صورت افرادی که صورتشان فلج شده است کمک کند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: