اگزوقمر

اولین ماه بیگانه ممکن است خالدار شود

تلسکوپ فضایی کپلر ناسا سیگنالی از چیزی که می‌تواند بالقوه اولین «اگزوماه» کشف شده باشد دریافت کرده است. اگزوماه، ماهی است که به دور یک سیاره خارج منظومه شمسی می‌چرخد. اخترشناسان بر این باورند که این ماه (قمر) نامزد، که در فاصله تقریا ۴ هزار کیلومتری از زمین قرار دارد حجم و اندازه‌ای در حدود نپتون دارد، و دور سیاره‌ای به اندازه مشتری اما ۱۰ برابر حجیم‌تر می‌چرخد. قرار است مشاهدات بیشتری از این اگزومون با استفاه از تلسکوپ فضایی هابل در ماه اکتبر انجام می‌شود.

دیدگاه‌تان را بنویسید: