انتخاب سرخوشه در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

چون هر نود در شبکه حسگر انرژی بسیار محدودی دارد، سرخوشه نیاز به جمع آوری اطلاعات نودها و سپس فوروارد کردن آنها دارد، بنابرای هنگام انتخاب سرخوشه بایستی انرژی باقی‌مانده نود ملاحظه گردد. فرایند سرخوشه به شکل مراحل زیر است. البته در این شبکه سینک متحرک است، حالا نمی‌دانم آیا این قضیه برای سینک ثابت هم همینه یا نه

بر طبق مختصات نودها در هر منطقه، مرکز گرانش منطقه محاسبه می‌گردد. ناحیه مرکز گرانش باید حداقل مساوی و کمتر از فاصله هر نود در منطقه باشد. و روش محاسبه غلظت در فرمول ۱۰ نشان داده شده است.


دیدگاه‌تان را بنویسید: