امریه برنامه بودجه

امریه سازمان برنامه و بودجه استان گلستان در رشته‌های فنی و انسانی

پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان گلستان اطلاعیه پذیرش امریه سربازی داده است.

این رشته‌ها شامل :

  • مدیریت و حسابداری ( کلیه گرایشها)
  • اقتصاد( کلیه گرایشها)
  • مهندسی ( صنایع ، تاسیسات ، مکانیک ، نفت ، عمران ، نقشه برداری ، برق ، مخابرات ، الکترونیک ، فناوری اطلاعات و علوم رایانه)
  • آمار و ریاضی
  • کتابداری
  • برنامه ریزی ( توسعه منطقه ای ،
  • کشاورزی
  • جغرافیا

می‌باشند. متقاضیان فرصت دارند تا ۴ دی ۱۳۹۵ درخواست و مدارکشان را بفرستند.

از اولویت‌ها برای پذیرش بومی بودن، و داشتن معدل کل ۱۵ برای رشته‌های فنی و مهندسی و ۱۶ برای سایر رشته‌ها اعلام شده است.

فایل پیوست

منبع

-.pdf

دیدگاه‌تان را بنویسید: