الگوریتم مسیریابی ای.پی.ام.اس

این الگوریتم عمدتا تکنیک‌ها سینک متحرک و خوشه‌بندی مجازی را در طول فرایند مسیریابی با هم ترکیب می‌کند. این الگوریتم، ابتدا از الگوریتم خوشه‌بندی برای برای تقسیم شبکه به چند بخش استفاده می‌کند، در هر بخش یا ناحیه با استفاده از الگوریتم‌های خوشه بندی مشابهی سرخوشه را انتخاب می‌کند. این با دو شرط مرکز گرانشی فاصله و انرژی نود ترکیب می‌شود. سپس ای.پی.ام.اس سه نوع فرمت بسته داده را تعیین می‌کند. بسته‌های هیلو، مسیج‌اس و مسیج‌اچ

  • بسته هیلو برای تعیین اینکه، ناحیه خوشه داده را به موبایل سینک می‌فرستد استفاده می‌شود.
  • بسته مسیج‌اس داده را به سینک می‌فرستد.
  • بسته میسج‌اچ اطلاعات را به سرخوشه می‌فرستد.

ای.پی.ام.اس می‌تواند مصرف انرژی را بالانس کند، طول عمر شبکه را افزایش دهد و تاخیر انتقال را کاهش دهد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: