الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر چگالی

دوباره سراغ الگوریتم مبتنی بر چگالی میرم

معادل انگلیسی آن = Density-based clustering

من سعی می‌کنم با استفاده از این الگوریتم سوالات مشابه در یک سیستم پرسش و پاسخ خوشه‌بندی کنم.

من باید مقالاتی را پیدا کنم که با استفاده از این الگوریتم دست به خوشه بندی زدند.

اما این جمله کمی مرا نگران کرده

الگوریتم‌های مبتنی بر غلظت با موفقیت در زمینه‌های بیسیاری به کار برده می‌شوند. به طور کلی خوشه‌بندی مبتنی بر غلظت به شناسایی خوشه‌ها به عنوان نواحی با غلظت بالا که از نواحی با غلظت کم مجزا هستند کاربرد دارد. بنابراین می‌توانند شکل‌های دلخواه را در فضای ایجاد کنند.

مشکل اینجاست که در شناسایی سوالات مشابه این نواحی از هم جدا نیستند.

در پست بعدی کامل توضیحش می‌دم

دیدگاه‌تان را بنویسید: