استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان

استخدام افراد با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان اطلاعیه استخدام افراد با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد داده است.

به گزارش نگارش دانشگاه صنعتی اصفهان از بين متقاضيان مرد دارای مدرک تحصيلی کارشناسی يا کارشناسی ارشد در يکی از رشته‌های تحصيلی علوم ارتباطات گرايش های روابط عمومی، روزنامه نگاری، مطالعات فرهنگی و رسانه ، مديريت رسانه و مديريت امور فرهنگی گرايش مديريت و برنامه ريزی فرهنگی با حداقل ۲ سال سابقه فعاليت مرتبط و نيز متقاضيان ديگر رشته‌ها فارغ‌التحصيل از يکی از دانشگاه های معتبر کشور با حداقل 4 سال سابقه فعاليت در روابط عمومی (يکی از دستگاه های دولتی و ياخصوصی بزرگ) يا رسانه‌ای (يکی از خبرگزاری های رسمی و يا روزنامه‌های سراسری) دعوت به همکاری می نمايد.

علاقه‌مندان فرصت دارند تا ۳۰ آذر ۱۳۹۵ مدارکشان را به دانشگاه بفرستند.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر ۳۰ سال سن براي مدارك كارشناسي و ۳۵ سال سن براي مدارك كارشناسي ارشد تا تاريخ30/9/1395

شرايط اختصاصي:

2- افردی که داراي معدل بالاتر وسوابق کاري مفيد وموثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارک موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم.

هـ) تائيديه سوابق تجربی از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي، شغليبه همراه مدارك مربوطه (حداكثر دو صفحه)

ادامه اطلاعیه + فرم ثبت نام…

PDF icon ادامه اطلاعیه + فرم ثبت نام…

دیدگاه‌تان را بنویسید: