سیاه چاله

آیا امواج گرانشی به سیاهچاله‌های خارج از کهکشانشان لگد می‌زنند؟

ستاره‌شناسان احتمال می‌دهند سیاه‌ چاله‌ای با جرم بیش از یک میلیارد برابر خورشید به سمت برخورد به کهکشان ما در حرکت باشد. اما دانشمندان در مورد آن نگران نیستند: این سیاه چاله ۸ میلیارد سال نوری از زمین دور است و با کمتر از یک درصد سرعت نور در حرکت است. در عوض آنها شگفت زده‌اند از اینکه چگونه این سیاه چاله از کهکشان مادرش، ۳C186 (توده تیره در عکس تلسکوپ هابل در بالا)  خارج می‌شود. بیشتر سیاه‌چاله‌ها در مرکز کهکشانشان کاملا خوابیده، منتظر عبوری ستاره‌ای هستند. اما زمانی که دو کهکشان ادغام می‌شود،  این سیاه‌چاله‌ها در مرکزشان به اطراف یکدیگر شروع به رقص و چرخش می‌کنند و در نهایت به یک ادغام ویرانگر منجر می‌شود. مبتنی بر طول موج خطوط طیفی خارج شده توسط گاز درخشان اطراف این سیاهچاله، این شی  با سرعت ۷.۵ کیلیومتر بر ساعت (با این سرعت از تنها بعد از سه دقیقه می‌توان از زمین به ماه رسید.) سفر می‌کنند. اگر احتمال این سناریو درست باشد، سپس یک ضربه عظیمی از ادغام دو سیاهچاله ۱.۲ میلیارد ساله موجی از امواج گرانشی ایجاد می‌کند، این پژوهشگران در شماره بعدی ژورنال ستاره‌شناسی و اختر فیزیک این گزارش را مننتشر می‌کنند. و اگر این برخورد سیاهچاله نرخ چرخش و توده یکسانی مانند یکدگیر نداشته باشند، این موج در بعضی جهات از جهات دیگر قوی‌تر می‌شود، در نتیجه محققان تخمین می‌زنند که معادله تکانه انرژی ۱۰۰ میلیون ابرنواختر همزمان منفجر شود. فرار دیگر سیاه‌چاله‌ها مطرح شده است،، اما هیچ یک از آنها تا کنون تایید نگشته است.

دیدگاه‌تان را بنویسید: